Księgowość

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość jest jednym ze sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych, który w niektórych sytuacjach jest obowiązkowy. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten niezwykle istotny dla wielu firm temat.

Obowiązek pełnej księgowości

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad takim aspektem, kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa? Ten sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych musi być przede wszystkim realizowany przez takie podmioty jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki komandytowo-akcyjne. Oprócz tego pełną księgowość mogą prowadzić również inne jednostki. Będą to osoby fizyczne, spółki jawne, spółki cywilne, spółki partnerskie oraz spółdzielnie w przypadku przekroczenia określonego poziomu przychodów. Aktualnie limity wynoszą dwa miliony euro i powinny być one przeliczane zgodnie ze średnim kursem euro określonym przez Narodowy Bank Polski. Podmioty, które przekroczyły limit, obowiązkowo muszą prowadzić pełną księgowość. Jednak niektóre przedsiębiorstwa również mogą zdecydować się na ten sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli tylko mają takie preferencje.

Czym jest pełna księgowość?

Wiele osób zastanawia się również, czym jest pełna księgowość? Ten sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych charakteryzuje się wyjątkowo wysokim poziomem skrupulatności, ponieważ rejestrowane są w nim wszystkie działania realizowane przez dane przedsiębiorstwo. Dzięki temu w łatwiejszy sposób można określić sytuację finansową danej firmy, co ma zastosowanie w niektórych sytuacjach. Pełna księgowość składa się przede wszystkim z dziennika, kont księgi głównej, a także kont pomocniczych. Jednak w jej składzie można również znaleźć zestawienie obrotów i sald umieszczonych w księdze głównej, zestawienie sald pomocniczych oraz niezwykle istotny wykaz składników aktywów u pasywów, które znajdują się w danym przedsiębiorstwie. Zalety i wady pełnej księgowości to bardzo istotny aspekt tego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dlatego warto się z nim zapoznać.